Přehled podaných žádostí o dotace

Dnes je 24. července 2019
Svátek slaví Kristýna

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

V loňském a letošním roce požádala obec Královské Poříčí o dotace na nejrůznější projekty pro zlepšení kvality života v naší obci. 


Přehled podaných žádostí o dotace

Rok 2018:

Podaná žádost o dotaci na „Obecní tůň - Královské Poříčí“
Dotace schválena v roce 2019 v částce cca 700 000,- Kč, předpokladaná realizace: podzim 2019

Rok 2019:

Na 3. veřejném zasedání dne 6.2.2019 byly schváleny tyto žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019:

  • Komunitní centrum – výše dotace cca. 30 mil. Kč, podání žádosti do konce května 2019
  • Komunikace ul. Dlouhá  v délce 1,5 km – nový asfaltový povrch – žádost bude podaná do 28.2.2019, požadovaná výše dotace 5 mil. Kč
  • Komunikace ul. Zahradní – nový asfaltový povrch, požadovaná výše dotace 300tis. Kč, žádost podaná dne 7.2.2019
  • Aktualizace povodňového plánu – spodní část obce , požadovaná dotace 50 tis. Kč
  • Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů – požadovaná dotace 100 tis. Kč, žádost podaná 20.1.2019
  • Workoutové hřiště ve spodní části obce – požadovaná dotace 720 tis. Kč, žádost bude podaná do 28.2.2019
  • Zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na zateplení domu Lázeňská 170 – žádost o dotaci bude podaná v roce 2020

Každá dotace předpokládá spolufinancování ze strany obce. Proto při výběru projektů, o které chceme žádat, přistupujeme s maximální odpovědností, abychom co nejlépe využili dostupné finanční prostředky obce určené na investice.

Držte nám palce, 
Michal Kováč, Alfred Gebauer

 Vytořeno: 11. února 2019 (Aktualizováno) Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.