Cvičení JSDH – stavba mobilní hráze

Dnes je 25. června 2019
Svátek slaví Ivan

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

V sobotu dne 23. března 2019 proběhlo cvičení JSDH Královské Poříčí zaměřené na protipovodňovou ochranu obyvatelstva ve spodní části obce Královské Poříčí. Cvičení pořádal Obecní úřad ve spolupráci s JSDH, pracovní četou obce a s panem Kalousem.


Cvičení JSDH zaměřené na protipovodňovou ochranu obce

Hlavním cílem celé akce bylo procvičení jednotlivých úkonů montáže a demontáže všech komponentů protipovodňového hrazení.

Cvičení JSDH zaměřené na protipovodňovou ochranu obce

Cvičením vznikla jasná představa o náročnosti celé akce, která musí při povodni odolávat 100leté vodě a ochránit majetek občanů ve spodní části obce.

Cvičení JSDH zaměřené na protipovodňovou ochranu obce

Dále byl zprovozněn Dieselagregát, který slouží jako náhradní zdroj energie při výpadku elektrické energie ze sítě.

Cvičení JSDH zaměřené na protipovodňovou ochranu obce

Závěrem mohu říci, že celá akce proběhla bez problémů. Stavba protipovodňového hrazení od naložení po konečnou instalaci trvala cca 90minut.

Cvičení JSDH zaměřené na protipovodňovou ochranu obce

Všem, co jste se zúčastnili na celé akci bych chtěl poděkovat.
Alfred GebauerVytořeno: 25. března 2019 (Aktualizováno) Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.