Byla podána žádost o dotaci na komunitní centrum

Dnes je 22. září 2019
Svátek slaví Darina

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad

V pátek dne 31. 5. 2019 byla podána obcí Královské Poříčí žádost o dotaci na multifunkční halu, o čemž rozhodli zastupitelé na veřejném zasedání 6. února.


Současná budova jídelny

Předmětem projektu je revitalizace a rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalé školní jídelny ležící bývalého stavebního učiliště.

Objekt se nachází v databázi brownfieldů.

Součástí projektu je regenerace objektu, v rámci níž dojte k přestavbě budovy jídelny na komunitní centrum, které do obce Královské Poříčí přinese nové a potřebné funkce. Zařízení bude sloužit ke konání nejrůznějších aktivit pro občanské využití široké veřejnosti (například kulturních, vzdělávacích nebo sportovních akcí).

Celkové náklady na realizaci projektu jsou 27.957.627,- Kč. Obec Královské Poříčí žádá o dotaci 19.570.338,- Kč na uhrazení 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Spoluúčast činí 8.387.289,- Kč.

Žádost byla podána v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.Vytořeno: 31. května 2019 (Aktualizováno) Návrat na předchozí stránku


Aktuality z Královského Poříčí nyní také na sociální síti Facebook
Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.