Současnost

Dnes je 23. července 2019
Svátek slaví Libor

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
Sí­dlo obecní­ho úřadu v budově secesní­ho zámečku

Došlo také k radikální­mu zásahu do zeleně v obci. Za staré přerostlé stromy byly vysázeny jiné vhodnější­ a to v parku proti bývalému kulturní­mu domu na návsi, v areálu bývalého stavební­ho učiliště, na sí­dlišti, u fotbalového hřiště a podél potoka. V katastru obce byl prakticky zlikvidován plevel bolševní­k. Staré dřevěné ploty dělí­cí­ budovy na sí­dlišti byly nahrazeny živými. Parčí­k u hostince s památní­kem hornickým památní­kem je také nový. Rovněž nebývala socha sv. Jana Nepomuckého proti základní­ škole. U kostela je vysazen strom milénia - vzácný buk střihanolistý.

Z bývalého statku Bernard je vybudováno naučné centrum řeky Ohře a Centrum tradiční­ch řemesel. Je zde řada kulturní­ch programů, o kterých se dří­ve obyvatelům Královského Poří­čí­ ani nesnilo. V roce 2011 navští­vil statek Bernard prezident republiky pan Václav Klaus s manželkou.

Po mnoha století­ch je spodní­ část obce a stovka obyvatel zde bydlí­cí­ch ochráněna před povodněmi. Hráz v délce 700 m a soustava čerpací­ch stanic má výšku 50 cm nad stoletou vodou a ochrání­ obec do úrovně vzdutí­ hladiny v řece Ohři na výší­ 5,5 m. Součástí­ ochrany před povodní­ je i těleso komunikace do Sokolova.

Nové sí­dlo obecní­ho úřadu, které se nachází­ v budově secesní­ho zámečku, s parkem je rovněž chloubou obce. Je tu bowling, fitness, sauna, veřejná knihovna a ordinace praktického lékaře. Kompletně nové obsazení­ obecní­ho úřadu se dobře zapracovalo a je předpoklad, že bude plnit dobře svoji funkci. Technická četa obecní­ho úřadu je rovněž na úrovni. Je to vidět i na vzhledu obce po celý rok. Je vybavena i odpoví­dají­cí­ technikou. Drtivá většina zaměstnanců obce je mí­stní­ch. Od roku 1994 došlo k nárůstu počtu obyvatel z 660 na 880 v roce 2012. Mikroregion Sokolov východ, který sdružuje 13 měst a obcí­ Sokolovska a Karlovarska má sí­dlo v právě v obci. Královské Poří­čí­ bylo rovněž vyhlášeno jako krajský ví­těz soutěže Vesnice roku 2007.

Byla vytvořena celá řada nových kulturní­ch tradic, počí­naje masopustem, stavění­m a kácení­m máje, dnem matek, dnem dětí­, poří­čskou poutí­, setkání­m obcí­ Poří­čí­, setkání­m rodáků, setkání­m důchodců, jarní­m a podzimní­m zájezdem důchodců, jarmarkem mateřské školky, vánoční­mi besí­dkami škol, turnaji ve fotbale a v bowlingu a další­mi. Dnes se o ně většinou starají­ společenské organizace hasičů, zahrádkářů a Baní­ku.

Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.