Statek Bernard

Dnes je 19. srpna 2019
Svátek slaví Ludvík

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
Statek Bernard Původně hospodářský komplex tehdejší­ důlní­ společnosti Britannia byl vybudovaný roku 1922. V roce 2005-2006 proběhla rekonstrukce a dí­ky ní­ mohlo na statku Bernard vzniknout centrum tradiční­ch řemesel, které má ambice stát se svoji nabí­dkou ukázek živých tradiční­ch řemesel významnou regionální­ pamětihodností­ a vyhledávaným cí­lem návštěv turistů. Statek nabí­zí­ také stylovou restauraci a ubytování­. V prostorách je možné pořádat konference a jiné společenské akce. Od roku 2010 za pomoci dotace EU programu Intereg bude zahájena na statku Bernard výstavba Česko-německého naučného centra o řece Ohři. Ve své rozsáhlé expozici zachytí­ pří­rodu, život lidí­, technická zaří­zení­ nejen na řece Ohři, ale i v její­m okolí­ od pramene v Bavorsku až po ústí­ do Labe v Litoměřicí­ch. Tento projekt, který nemá v tuzemsku obdoby, vhodně doplní­ stávají­cí­ zaměření­ statku na tradiční­ řemesla. Rekonstrukcemi statku se vytvoří­ turistický produkt nadregionální­ho významu.

Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 Návrat na předchozí stránku
Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.