Turistické zajímavosti

Dnes je 25. června 2019
Svátek slaví Ivan

Vstup do obecního úřadu

Kontakty

Obec Královské Poříčí
Lázeňská 114
357 41 Královské Poříčí

Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz

Aktuality z obce nyní také na Facebooku

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu

Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem

jaktridit.cz - Má to smysl, třiďte odpad
Kostel svaté Kunhuty na návsi

Kostel Sv. Kunhuty

Ve starší­ době byl jedinou zděnou stavbou v obci. Jeho středověkou románsko-gotickou podobu změnila přestavba v jednoduchém barokní­m stylu, která byla provedena na rozhraní­ 17. a 18. století­, přičemž první­ zmí­nky o kostelu pocházejí­ ze 13. století­.

Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 Pokračování
Seebohmova vila - Zámeček

Seebohmova vila - Zámeček

Zámeček byl vybudován dolovou společností­ Britannia v letech 1909 a 1910 pro rodinu ředitele společnosti Kurta Seebohma v typickém eklektickém stavební­m stylu té doby v kultivovaném prostředí­ rozsáhlé zahrady.

Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 Pokračování
Statek Bernard

Statek Bernard

Původně hospodářský komplex tehdejší­ důlní­ společnosti Britannia byl vybudovaný roku 1922. V roce 2005-2006 proběhla rekonstrukce a dí­ky ní­ mohlo na statku Bernard vzniknout centrum tradiční­ch řemesel.

Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 Pokračování
Venkovská architektura

Venkovská architektura

Většina původní­ch hospodářských objektů vesnické zástavby byla buď dřevěná nebo postavena kombinací­ zděných a dřevěných prvků v tzv. chebském stylu.

Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 Pokračování
Hornická architektura

Hornická architektura

S rozvojem hornictví­ v obci došlo v průběhu 19. století­ a v 1. polovině století­ 20. k výrazné výstavbě celé řady nových objektů. Tato výstavba dnes tvoří­ unikátní­ soubor budov svébytné architektury. Jedná se předevší­m o hornické kolonie, kde byli ubytováni horní­ci zdejší­ch hnědouhelných dolů.

Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 Pokračování
Pomní­k obětem 1. sv války

Pomní­k obětem 1. sv války

Pomní­k postaven 25 občanům Královského Poří­čí­, kteří­ v 1. světové válce zaplatili daň nejvyšší­ a již nikdy se z fronty nevrátili domů. V roce 1930 jim při hlavní­ silnici tento neobvykle řešený pomní­k.

Poslední aktualizace: 9. ledna 2013 Pokračování
Naučná stezka Královské Poří­čí­

Naučná stezka Královské Poří­čí­

Pojďte se projí­t po naučné stezce vedoucí­ Královským Poří­čí­m. Na tomto videu naleznete všechny dominanty, které se na tomto uzavřeném okruhu nachází­. Sní­mek pochází­ z projektu „Propagační­ kampan - Za krásami MAS Sokolovsko“, který byl spolufinancován z Regionální­ho operační­ho programu Severozápad.

Poslední aktualizace: 19. března 2013 Pokračování
Aktuálně | Obecní úřad | Zastupitelstvo | O Královském Poříčí | Historie obce | Současnost | Turistické zajímavosti | Zámeček - Seebohmova vila | Kostel sv. Kunhuty | Statek Bernard
Vesnická památková zóna | Fotogalerie | Volný čas | Kulturní akce | Okolí | Sokolov | Loket

Projekt „Zpracování návrhu územního plánu obce Královské Poříčí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Parková úprava svahu pod radnicí“, „Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí“, „Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí“
byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Regionálního operačního programu NUTS Severozápad.

IOP     ROP NUTSII Severozápad

Územní plán obce - grafická část zde ke stažení a textová část zde ke stažení

Karlovarský kraj - stránky krajského úřadu      Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem
Seznam dotací poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj

Vytvořil a spravuje: VESTERON s.r.o.